Gemeente Meierijstad grijpt in: voortaan minder dure koopwoningen

dinsdag 09 juli 2019 15:35
MEIERIJSTAD – Een paar weken geleden kondigde oud-wethouder Erik van den Boogaard aan dat de gemeente meer grip wilde op de woningbouw. Zijn opvolger Rik Compagne heeft nu de piketpaaltjes geslagen. Conclusie: in de toekomst moeten er minder dure koophuizen worden gebouwd en meer huizen voor mensen met een smallere portemonnee.
 
Al eerder maakte de gemeente plannen voor de kleine kernen. Nu is er ook een plan voor de drie grote kernen en dan blijken de verschillen. in Schijndel zijn te weinig woningbouwplannen. De motor moet worden aangejaagd. In Sint-Oedenrode zijn voldoende plannen, daar moeten alleen nog prioriteiten worden gesteld. In Veghel zijn te veel plannen. Daar zal vooral het aantal geplande dure koopwoningen teruggedrongen moeten worden.

 

Flexibel
Meierijstad moet in de periode 2018-2028 ruim 3900 huizen bouwen. Concreet streeft de gemeente ernaar om 70% van de verwachte vraag in nieuwbouwprojecten vast te leggen en 30% flexibel te houden want er liggen een paar andere uitdagingen, zoals leegstaand of vrijkomend vastgoed in de winkelcentra, vrijkomende schoolgebouwen en vrijkomende agrarische bebouwing. Een reservering van 30% is nodig om in de toekomst, óók met woningbouw een bijdrage te kunnen leveren aan die ontwikkelingen.
 
Wethouder Rik Compagne is blij dat er nu voor elke kern van Meierijstad een koers op maat uitgezet is: “Dat is de enige manier om invulling te geven aan onze ambitie: bouwen in alle kernen én tegelijk een toekomstbestendige en duurzame woningmarkt creëren. Het oplossen van het tekort aan betaalbare woningen voor starters en senioren is daarin essentieel”.


Aanjagen in Schijndel
In de kern Schijndel zijn te weinig concrete projecten beschikbaar om voldoende nieuwbouw op zowel korte als middellange termijn te kunnen garanderen. Ruim 40% ligt vast. De gemeente stuurt er op aan dat de plannen die er zijn op korte termijn uitgevoerd worden. Daarnaast is er in Schijndel ruimte voor nieuwe plannen. Dat kan gaan om nieuwbouw of verbouw van bestaande panden.

In Sint-Oedenrode zijn wél voldoende concrete plannen om de komende jaren aan de vraag te kunnen voldoen. Het woningbouwprogramma is voor ongeveer 80% gevuld met plannen waarover afspraken al vastliggen. Bijna al deze projecten zijn nog in voorbereiding, waardoor de woningbouw zelf op korte termijn achter kan blijven bij de behoefte. In Sint-Oedenrode zijn daarnaast te veel duurdere koopwoningen geprogrammeerd. Dit gaat ten koste van de noodzakelijke goedkopere koopwoningen en middenhuur.

Te veel dure huizen
In Veghel is er veel meer aanbod van woningen in projecten dan dat er aan vraag in de Woonvisie wordt voorspeld. Er dreigt vooral een overschot aan duurdere koopwoningen en een tekort aan goedkope koopwoningen en midden huur voor starters en senioren. Daar wil de gemeente nu op gaan ingrijpen. Plannen die voor een verdichting van het stedelijk gebied van Veghel zorgen krijgen voorrang.

Niet ingrijpen door de gemeente is geen optie volgens de wethouder: “We willen oude patronen doorbreken. Ik ben vol vertrouwen dat we met dit maatwerk voor elke kern de juiste koers gaan varen en op onze eindbestemming komen ‘goed wonen in alle kernen voor alle inwoners’. En we monitoren voortdurend of onze bijsturingen leiden tot het gewenste effect”.
 
Foto: Wethouder Rik Compagne