Erik de Ridder nieuwe watergraaf: 'Ik heb alle waterlopen wel een keer gezien'

maandag 18 februari 2019 19:37

MEIERIJSTAD - Erik de Ridder wordt de nieuwe watergraaf van Waterschap de Dommel. Het bestuur heeft unaniem besloten hem aan te bevelen. De Ridder volgt Peter Glas op.


Erik de Ridder (40) is sinds 2010 wethouder van de gemeente Tilburg. Na acht jaar financiën en economische zaken heeft Erik de Ridder nu gezondheid, welzijn, sport, emancipatie & integratie en evenementen in zijn portefeuille. hij begon zijn loopbaan als beleidsmedewerker bij ministeries en management consultant bij Ordina Public Management Consulting. Erik de Ridder woont in het gebied van Waterschap De Dommel en zet zich actief in voor inwoners en maatschappelijke organisaties in de regio.