Eindhoven Airport mag alleen groeien als overlast wordt teruggedrongen

donderdag 25 april 2019 12:57
EINDHOVEN/MEIERIJSTAD – Eindhoven Airport mag alleen groeien als de geluidsoverlast wordt teruggedrongen. Dat staat in een rapport dat oud-staatssecretaris Pieter van Geel donderdag heeft aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen. Vooral inwoners aan de westkant van Meierijstad hebben soms last van het vliegveld.
Volgens Van Geel moet het geluid van de vliegtuigen in 2030 dertig procent minder zijn dan nu. Hij stelde dat je met het stellen van de voorwaarde de vliegmaatschappijen dwingt schonere en stillere vliegtuigen te gebruiken.

Van Geel is voorzitter van de zogenoemde Proefcasus Eindhoven Airport. Hij heeft de afgelopen maanden met alle betrokkenen en omwonenden gepraat over de toekomst van het vliegveld.

Het aantal toegestane vliegbewegingen op Eindhoven Airport is nu 43.000 per jaar. Het vliegveld zelf heeft dat beperkt tot 41.500 per jaar. Van Geel adviseert om vast te houden aan die 41.500 per jaar tot 2022. Dat is het jaar waarin het aantal vliegbewegingen opnieuw wordt vastgesteld. Om de hinder op korte termijn te verminderen adviseert Van Geel om geen geplande vluchten meer te laten plaatsvinden na ’s avonds elf uur.

Van Geel constateert dat er rondom het vliegveld drie problemen zijn: geluidsoverlast, luchtvervuiling en wantrouwen bij de omwonenden. Hij adviseert dat wantrouwen om te buigen in vertrouwen. Daarvoor is volgens hem een radicale verandering in denkwijze over vliegverkeer nodig. Nu is het zo dat eerst het aantal vluchten wordt vastgesteld en daarna wordt gekeken wat dat aan geluid oplevert. Dat moet volgens Van Geel precies andersom. Eerst moet gekeken worden welke geluidsbelasting acceptabel is en dan moet worden bepaald hoeveel vluchten zijn toegestaan.

Hoewel de luchtkwaliteit rondom Eindhoven Airport aan de normen voldoet moet volgens Van Geel toch gewerkt worden aan vermindering van uitstoot..