Coalitie Meierijstad gaat verder met vijf wethouders

vrijdag 10 mei 2019 09:30
MEIERIJSTAD - Na de splitsing van Team Meierijstad en het vertrek van wethouders Eus Witlox en Eric van den Boogaard hebben burgemeester en wethouders van Meierijstad de taken opnieuw verdeeld. De nieuwe coalitie bestaat uit CDA, VVD en PvdA en HIER. De nieuwe taakverdeling gaat 1 juni in.

Vanaf dat moment start Rik Compagne (HIER) als nieuwe wethouder. Eric van den Bogaard (Lokaal Meierijstad) treedt op dat moment terug en dient formeel op 1 juli zijn ontslag in. Deze nieuwe coalitie zag voldoende argumenten om op dit moment door te gaan met een college van B&W met vijf in plaats van zes wethouders. Dat betekent dat er ook een herschikking is in de portefeuilleverdeling.

De coalitiepartijen staan onveranderd achter het coalitieakkoord: Meierijstad zijn we samen!Het coalitieakkoord beschrijft de ambities voor de komende jaren. Na twee jaar van harmonisatie van beleid ligt het accent nu op de uitvoering daarvan.

Op 27 juni aanstaande staat de installatie van Rik Compagne als wethouder op de agenda van de gemeenteraad. Rik: “Met veel enthousiasme wil ik door te verbinden uitvoering geven aan de veleplannen en ambities hier in Meierijstad”.

Tegelijkertijd is dat ook de laatste raadsvergadering waarbij Eric van den Bogaard als lid van het college van B&W aanwezig is bij deze raadsvergadering. Eric: “Ik benadruk nogmaals dat ik het jammer vind dat de breuk binnen Team Meierijstad dit allemaal tot gevolg heeft, niettemin werk ik met dezelfde inzet en enthousiasme van de afgelopen jaren door tot het laatst”.


Burgemeester Kees van Rooi blijft de taken doen die bij een burgemeester horen, zoals onder meer openbare orde en veiligheid.

Jan Goijaarts wordt eerste loco-burgemeester en verantwoordelijk voor economie, financiën en ruimtelijke ordening.

Rik Compagne krijgt de portefeuille zorg, volksgezondheid en volkshuisvesting.

Harry van Rooijen wordt eerstverantwoordelijke voor infrastructuur, duurzaamheid en winkelcentra.

Sport, onderwijs, recreatie en toerisme en leefbaarheid komen in de portefeuille van Coby van der Pas.

Menno Roozendaal krijgt al takenpakket werk, jeugd en cultuur.