Bridgedrive voor inrichting PieterBrueghelHuis

dinsdag 09 april 2019 13:33
VEGHEL - Het PieterBrueghelHuis in Veghel is een ontmoetingsplek waar beperkingen verdwijnen en talenten opbloeien. Ontmoeten en verbinding staan centraal in het PBH, dat in 2015 als burgerinitiatief ontstond. Hoewel de oude witte boerderij inmiddels ‘staat als een huis’, is het interieur nog niet helemaal af. Voor de inrichting van het derde deel, het oude woonhuis, is geld nodig. Daarom organiseert men in samenwerking met Bridge Veghel ’77 op zaterdag 18 mei een Bridgedrive waarvoor nu al kan worden ingeschreven. Voorzitter Fer van Campen hoopt dat ook de zogenaamde thuisbridgers zich willen inschrijven. “Het PBH is een ontmoetingsplek voor heel Meierijstad” vult Fer aan.
Deze bijzondere bridgedrive begint om 12.30 uur, topintegraal in één zitting van 28 spellen. Men schrijft zich in door voor 1 mei € 20,00 per paar over te maken op bankrekening NL71RABO0111614058 ten name van Van Meurs o.v.v. PBHdrive en van NBB-lidnummers en het sturen van het inschrijfformulier naar ambvanmeurs@gmail.com. Verdere informatie is ook telefonisch verkrijgbaar door te bellen met: 06-25386278