Bewoners wijk Kienehoef binden massaal strijd aan tegen extreem weer

dinsdag 09 juli 2019 15:06
SINT-OEDENRODE – Bewoners van de Rooise wijk Kienehoef hebben nog ruim twee weken de tijd om een plan te maken hoe zij grote droogte en extreme neerslag in hun straat te lijf willen gaan. Op 1 augustus sluit de termijn. Alle plannen worden 28 september gepresenteerd.

Er zijn al verschillende straten in de wijk die strijd zijn aangegaan tegen weersextremen. Honderden bewoners hebben al plannen gemaakt.

Afkoppeling regenwater
Het begon met de afkoppeling van de regenwaterafvoer op het riool. Dat deed de gemeente, die de bewoners vervolgens uitdaagde ook zelf over het probleem van klimaatverandering na te denken. Het was voor het eerst dat de gemeente Meierijstad op zo’n grote schaal inwoners liet meedenken.

Na de startbijeenkomst in november gingen de inwoners enthousiast aan de slag. En elke straat bracht de bewoners op een eigen manier bij elkaar om ideeën op te halen en er samen uit te komen. Dat varieerde van een zelfgemaakte enquête tot samenzijn rond de keukentafel of een bijeenkomst. Vrijwel elke straat had een contactpersoon, een eerste aanspreekpunt voor bewoners en ontwerpend bureau. De aanpak bestond uit een mix van online-instrumenten en offline-momenten waardoor het heel gemakkelijk was voor inwoners om een bijdrage te leveren en op elkaars ideeën te reageren en voort te borduren.

Trots
Wethouder van Rooijen is er trots op dat bewoners zelf een klimaatrobuust ontwerp hebben gemaakt. Volgens de wethouder hebben de bewoners niet alleen nagedacht over de oplossing van een technisch vraagstuk. De samenwerking heeft ook gezorgd voor een sterke sociale onderlinge band in de wijk.  “Bewoners zijn immers met elkaar in gesprek gekomen over een onderwerp dat hun bindt, tonen mede-eigenaarschap over de openbare ruimte; en we zijn ervan overtuigd dat dát ook op andere momenten zijn vruchten afwerpt. En dat is écht een compliment aan deze inwoners”, aldus Van Rooijen.

Klimaatkramen

Bewoners hebben nog tot 1 augustus de kans om een allerlaatste opmerking op het concept-ontwerp mee te geven. Daarna stelt het college het ontwerp definitief vast. Op zaterdag 28 september is er een afsluiting van deze succesvolle fase van het project met de inwoners in de wijk. Daarin worden alle plannen van de verschillende straten gepresenteerd worden en zijn diverse klimaatkramen.

De aanbesteding van het werk vindt plaats in het najaar. De start van de uitvoering is in het eerste kwartaal van 2020; voor de totale uitvoering zijn enkele jaren nodig.