PBO

Programmabeleid Bepalend Orgaan

Voor een lokale publieke omroep als Omroep Meierij is het van belang dat er een sociale verankering binnen de maatschappij plaatsvindt. Het programmabeleid bepalend orgaan, kortweg het PBO, is hiervoor de waarborg. Het PBO is een adviserend orgaan dat bestaat uit afgevaardigden van diverse maatschappelijke, religieuze en culturele stromingen uit de lokale gemeenschap.

Ook zijn afgevaardigden van onderwijs/educatie en sport/recreatie vertegenwoordigd. De belangrijkste taken van het PBO zijn:

  • Het vaststellen van het programmabeleid van de lokale omroep
  • Het achteraf toetsen van programma`s op hun representativiteit voor de gemeenschap en de genoemde stromingen
  • Het geven van adviezen, gevraagd en ongevraagd, aan het bestuur
  • Het opstellen van een jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en gerealiseerde programmabeleid.

Andere taken van het PBO zijn het fungeren als klankbordgroep, denktank en stem van het volk. De selectie van onze PBO-leden verloopt op een transparante wijze, omdat het PBO een van de belangrijkste onderdelen van de lokale omroep is.

Bij de oprichting van het PBO zijn veel vooraanstaande verenigingen en organisaties in Meierijstad aangeschreven met uitleg van de voorname rol die de PBO bij de omroeporganisatie speelt. De besturen van deze verenigingen en instellingen hebben binnen hun organisatie iemand aangezocht die hen kan vertegenwoordigen. Voor meer informatie over het PBO kunt u contact opnemen met het bestuur: bestuur@omroepmeierij.nl