Heemmanifestatie Schijndel

Attentiesteen Oude raadhuis Schijndel

SCHIJNDEL – Komend weekend staat in Cultureel Centrum ’t Spectrum in het teken van geschiedenis. De Historische Werkgroep van de Heemkundekring Schijndel bestaat 25 jaar. Dit wordt gevierd met een Heemmanifestatie met absolute publiekstrekkers. Ook vind de première van de nieuwe film over Jansen de Wit plaats en is er plaats voor de Canon van Meierijstad die uitgebeeld is op 56 borden. Deze Canon is samen met de andere heemkundekringen in Meierijstad gemaakt. Ook de andere werkgroepen zijn aanwezig op deze manifestatie. Zo vertoont de Audiovisuele Werkgroep film en foto’s van oud-Schijndel. Ook een deel van de collectie van de Zusters van Liefde wordt geëxposeerd.

Jubilerende historische werkgroep [1993-2018]
In de jaren ’40 van de vorige eeuw werd in Schijndel al een begin gemaakt met de oprichting van heemkundekring Hertog Jan II en sloot een kleine groep belangstellenden zich aan ter behartiging van kunst, cultuur, historie en dialect. Het was toentertijd binnen Brabant een soort golfbeweging en er ontstond een sneeuwbaleffect, de ene na de andere kring werd opgericht, wat heden ten dage is uitgemond in zo’n kleine 130 heemkundekringen.
De koepelorganisatie Brabants Heem begeleidt al die kringen naast andere Brabantse instanties die de zorg voor het Brabants erfgoed als hoofddoel hebben. In 1983 kreeg de Kring een meer status en werd het een vereniging met rechtspersoonlijkheid en gingen werkgroepen aan de slag. De kring telt nu ruim 240 leden.

Henk Beijers
Vanaf 3 juni 1993 heeft Henk Beijers als coördinator de historische werkgroep geleid die tot op de dag van vandaag belangrijke inspanningen levert om de historie van Schijndel boven water te halen. Een enorme klus als je bedenkt dat het om vele meters archief gaat zoals het oude dorpsarchief van de Schijndelse schepenbank [1530-1811] waarbij vaardigheid in het lezen van oud schrift een absolute must is, het archief van de gemeente Schijndel in drie edities nl. 1811-1930, 1930-1960 en 1960-1990, het parochiearchief van de Servatiusparochie [1305-1990], het tiendarchief van de faculteit Leuven die sinds 1545 een rol speelde binnen de Schijndelse parochiekerk, notariële stukken over de 17e tot 20e eeuw, allerlei overheidsarchieven waarin Schijndelse informatie opduikt, historische kranten vanaf de 17e eeuw, rechtbankregisters, kadasterstukken vanaf 1832.

Attentiestenen
Alles wordt digitaal opgeslagen en de onderzoeksresultaten zijn te raadplegen op de website: www.henkbeijersarchiefcollectie.nl
Het is voor de Schijndelse gemeenschap zeer de moeite waard, zeker als je bedenkt dat de groep voortdurend bouwstenen aandraagt voor een variatie aan publicaties hetzij in artikel- of boekvorm. Die bouwstenen hebben de laatste jaren ook hun vruchten afgeworpen in het kader van heemkundige activiteiten als het ontwerpen van 28 attentiestenen van veelal verdwenen gebouwen die her en der in het plaveisel zijn ingemetseld, 34 historisch getinte spoorplaten die gelegd zijn binnen een gedeelte van de oude tramrails door de Hoofdstraat, teksten voor enkele DVD’s zoals die rond de verfilming van Schijndelse volksverhaal over het ‘Sleutjesspook’ en van ‘de Goede Moordenaar’ met een terugblik op de periode tussen 1898-1936 toen er een tram door het centrum reed. Ook zijn teksten voor informatiebordjes aangeleverd bij de serie zitbanken in het buitengebied van het dorp met hun middeleeuwse veldnamen.

Info
Zaterdag 10 en zondag 11 november 2018 (openingstijden: 10 november van 11:00 tot 17:00 uur en 11 november van 10:00 tot 17:00 uur) in CC ’t Spectrum, Steeg 9 in Schijndel.

You may also like...

%d bloggers liken dit: