Vrijwilligers verzorgen groenonderhoud in kern Keldonk

MEIERIJSTAD – De Dorpsraad van Keldonk is met ingang van donderdag 23 augustus verantwoordelijk voor het groenonderhoud in de kern van Keldonk. Het gebied wordt omsloten door Antoniusstraat, Pastoor Bogaertsstraat en Kampweg. Wethouder Van Rooijen van de gemeente Meierijstad en Wouter van Boggelen, voorzitter van de Dorpsraad Keldonk en Ad Peters, coördinator van de Vrijwilligerscentrale, ondertekenden in t Span in Keldonk de overeenkomst.

Vrijwilligers van de Vrijwilligerscentrale van Keldonk gaan het groenonderhoud daadwerkelijk uitvoeren. Er zijn 3 groepen van ieder 8 vrijwilligers die om toerbeurten voor het onderhoud gaan zorgen. Hierbij gaat het om werkzaamheden als schoonmaken van banken, ledigen van afvalbakken, onkruidbestrijding, snoeien en knippen, verwijderen van zwerfvuil en bladruimen.  Wethouder van Rooijen: “Wij willen graag als gemeente dit soort initiatieven ondersteunen. Keldonk is een heel mooi voorbeeld van ‘samen doen‘ dat we verder willen uitrollen in de overige kernen van Meierijstad”.

Sociale contacten

Voor de vrijwilligers is er tijdens het werk ook ruimte om te buurten onder het genot van een kop koffie in t Span. Daarnaast gaat de Dorpsraad er van uit dat onder de inwoners van de kern, een meer ‘wij samen verantwoordelijk’ gevoel ontstaat en men zich ook individueel inzet voor een goed onderhouden kern in Keldonk.

Rol gemeente

De gemeente faciliteert de vrijwilligers door het schoffelvuil op te ruimen en gereedschap ter beschikking te stellen. Het bedrag dat de gemeente bespaart door vrijwilligers in te zetten in plaats van het inhuren van een aannemer, komt ten goede aan de Dorpsraad, die dit bedrag kan investeren in andere voorzieningen in het openbaar gebied. De hoogte van dit bedrag is niet bekend gemaakt.

You may also like...

%d bloggers liken dit: