Snelfietsroute Veghel-Uden in nieuwe fase


v.l.n.r.: Wethouder Harry van Rooijen Meierijstad), Gedeputeerde Christophe van der Maat, Wethouder Franko van Lankvelt (Uden)

MEIERIJSTAD – De gedeputeerde van provincie Noord-Brabant en de wethouders van Meierijstad en Uden ondertekenden donderdag een bestuursovereenkomst voor de snelfietsroute Uden-Veghel. Hiermee is de weg vrij om in Meierijstad aan de slag te gaan met het schetsontwerp en het fietsstimuleringsplan.

 

 

 

(Foto: Wim Hollemans)

Het schetsontwerp wordt samen met belanghebbenden en aanwonenden uitgewerkt. De provincie neemt een aanzienlijk deel van de kosten voor rekening en stelt kwaliteitseisen aan de snelfietsroute. Maar daarbinnen kunnen lokaal keuzes gemaakt worden. Na de zomervakantie wordt het ontwerpproces in Meierijstad gestart. Uitgangspunt is het noordelijk tracé, waarvoor de raad dit voorjaar al gekozen heeft. Op 7 mei hebben veel mensen de inloopavond in het gemeentehuis in Veghel bezocht. Veiligheid, en uitstraling zijn daarbij naar voren gekomen als belangrijke aandachtspunten.  Bewoners krijgen een rol in de uitwerking van het ontwerp en worden na de zomer uitgenodigd hun bijdrage te leveren. Harry van Rooijen, wethouder in Meierijstad: “We begrijpen de zorg van omwonenden over o.a. veiligheidsaspecten. Tegelijkertijd merkten we op 7 mei dat niet bij iedereen duidelijk is hoe een fietsstraat werkt, eruit kan zien en veilig kan zijn voor zowel gebruikers als aanwonenden. Daarom willen we samen met belanghebbenden uit Veghel elders een voorbeeld gaan bekijken. Dat biedt ook de gelegenheid de ervaringen van bewoners daar te horen. Daar kunnen we ons voordeel mee doen in het ontwerpproces”.

Fietsstimuleringsplan

De aanleg van de snelfietsroute is éen. Maar het gaat er ook om dat mensen gestimuleerd worden de route te gebruiken. Als meer mensen vaker de auto laten staan, draagt dat bij aan een betere doorstroming op de weg. Dat is noodzakelijk om Veghel goed bereikbaar te houden. Provincie en gemeente hebben als doel dat meer mensen de fiets gaan gebruiken. De gemeente stelt daarom ook op korte termijn een fietsstimuleringsplan op. Daarin staan concrete acties en maatregelen die ervoor moeten zorgen dat meer mensen de snelfietsroute gebruiken. Speciale aandacht gaat daarbij naar de werkgevers: wat kunnen zij zelf doen om hun eigen werknemers te stimuleren.

You may also like...

%d bloggers liken dit: