Reactie wethouder Van der Pas op subsidieperikelen Stichting Buitengewoon Bijzonder Schijndel

SCHIJNDEL – Melanie Kastelijn, van de Stichting Buitengewoon Bijzonder in Schijndel verhaalde woensdag via Facebook als directeur van de genoemde stichting teleurgesteld te zijn in de gemeente Meierijstad die eerder in een persbericht liet weten subsidie te verlenen aan de Stichting Buitengewoon Bijzonder. Hierdoor zou men ook het komend seizoen weer kunnen doorgaan om via Aqua Health, waarvan Kastelijn eigenaar is, zwemlessen te geven aan kinderen met een beperking. Stichting Buitengewoon Bijzonder is gespecialiseerd in het omgaan met kinderen met een bijzondere eigenschap, zoals AD(H)D, een Autisme Spectrum Stoornis en Down Syndroom.

In het Facebook bericht verwijt Kastelijn de gemeente Meierijstad van een aantal feiten. Zoals eenzijdige communicatie van de zijde van de gemeente, omdat de stichting de toekenning vanuit de media moest vernemen. “Wij zijn hierdoor overvallen en teleurgesteld in de gemeente Meierijstad”. Bovendien is de hoogte van de toegekende subsidie van € 10.000 volgens haar te laag en ontbreekt de berekening van de totstandkoming van dat bedrag. Hierdoor zou het onmogelijk zijn om met deze toegezegde subsidie de zwemlessen voort te kunnen zetten en wil de gemeente de mensen laten geloven dat er een oplossing zou zijn. Die oplossing is wat Kastelijn betreft echter niet passend.

Moddergooien voorkomen
Aan een gevraagde toelichting voor de camera van Omroep Meierij wil Melanie Kastelijn geen medewerking verlenen. “Ik heb hierover contact gehad met het bestuur en wij willen voorkomen dat het moddergooien wordt. We willen graag in contact blijven met de gemeente”. Wanneer de gemeente zou willen meebetalen aan bijvoorbeeld de badhuur, dan zouden de zwemlessen voor het komende jaar volgens haar wel geborgd zijn. Kastelijn benadrukt dat zij met haar bericht de ouders van de kinderen wilde laten weten dat met het toekennen van de subsidie het behoud van de zwemlessen nog geen gelopen race zou zijn. De vraag is of een snel geschreven Facebookbericht hiervoor de oplossing is.

Wij vroegen Wethouder Coby van der Pas om een reactie.

You may also like...

%d bloggers liken dit: