Sleuteloverdracht klooster Annahof in Wijbosch

WIJBOSCH – Klooster Annahof in Wijbosch is het laatste van de 47 kloosters van de Congregatie van de Zusters van Liefde in Nederland. De congregatie werd in 1836 gesticht. Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn er echter geen nieuwe toetredingen meer en nam het aantal kloosterzusters af. Op dinsdag 26 juni werd tijdens een officiële bijeenkomst voor genodigden, in de kapel van klooster Annahof, de sleutel overgedragen aan een vertegenwoordiger van de stichting Laverhof.

Annahof
In 2017 werd het klooster Annahof verkocht aan Laverhof, een stichting die zich richt op ondersteuning van ouderen in de regio en de zorg voor religieuzen. De bewoners van Annahof zijn inmiddels allemaal gehuisvest in het Sint-Jozefklooster aan de Pastoor van Erpstraat in Schijndel.

You may also like...

%d bloggers liken dit: