Goede resultaten examens Fioretti College

VEGHEL – 336 examenkandiaten basisberoeps, kaderberoeps en mavo van het Fioretti Collega, zijn na het eerste tijdvak geslaagd. Dat is 93% van de in totaal 360 kandidaten. 133 mavo-leerlingen slaagden met 7 vakken en allemaal met wiskunde in het vakkenpakket. Enkele leerlingen deden zelfs in 8 vakken examen of hebben scheikunde op havo 3-niveau gedaan.

De basisberoeps- en kaderberoepsleerlingen hebben dit schooljaar voor het eerst examen gedaan voor de nieuwe profiel- en keuzevakken. De resultaten laten zien dat die vernieuwing binnen het VMBO goed is geïmplementeerd door de school.

15 PrO-leerlingen in het praktijkonderwijs haalden hun Entree-diploma, een primeur voor het Fioretti College. Van de 41 leerlingen uit het praktijkonderwijs gaat de helft verder op het MBO, Voor de andere helft is passend werk gevonden door de PrO-docenten. 31 leerlingen uit het vijfde jaar heeft ervoor gekozen om een zesde jaar op het Fioretti College te doen.

Met het hoge percentage geslaagden komt het Fioretti College boven de landelijke norm uit. Na het tweede tijdvak verwacht de school dat het percentage geslaagden nog zal oplopen tot 96%.

 

You may also like...

%d bloggers liken dit: