Natuurspeelplek in Julianapark

VEGHEL – De kans is groot dat binnenkort een natuurspeelplek wordt gerealiseerd langs de oevers van de Aa in het Julianapark in Veghel. Burgemeester en wethouders van Meierijstad willen medewerking verlenen aan dit burgerinitiatief dat gestoeld is op duurzaamheid en verbinden van de gemeenschap. Het plan sluit naadloos aan bij het Masterplan Veghel Centrum 2030.

De gemeenteraad van Veghel stelde in 2011 het  Masterplan Veghel Centrum 2030 vast. Dit plan is de rode draad voor een aantal concrete aanpassingen in het centrum van Veghel; Het Heilig Hartplein, Hoofd- en Hoogstraat en de Rode loper langs het Stadhuisplein zijn al aangepakt. De reconstructie van de Markt is bijna klaar.  Leidende ambities in het masterplan zijn: zichtbaar en beleefbaar maken van de Aa, het Julianapark versterken als natuurobject en verblijfsplek en vergroening van het centrum. In het voorlopig ontwerp van het Julianapark was nog geen speelplek voorzien, maar de voorgestelde natuurspeelplek past er prima in. Het College juicht het sterk toe dat er ook vanuit de samenleving plannen gemaakt worden die nadere invulling kunnen geven aan het masterplan. “Meierijstad zijn we samen” in optima forma.

Omgeving enthousiast.

De initiatiefnemers presenteerden hun plannen vorige week aan de omwonenden, waarbij ook  Wethouder van Rooijen aanwezig was. “Het is heel fijn dat het initiatief van de inwoners zo positief is ontvangen door de omgeving. Spelen van kinderen op een goede en (sociaal) veilige manier is ontzettend belangrijk; een natuurspeelplek voegt echt wat toe aan het streven om van het Julianapark weer een prettig verblijfspark te maken. Het idee om water- en natuureducatie een centrale rol te geven en gebruik te maken van natuurlijke en duurzame materialen past helemaal binnen de duurzaamheidsambities van Meierijstad”, aldus Van Rooijen. De initiatiefnemers gaan de komende maanden hun plan verder uitwerken en de financiering regelen. De gemeente is bereid het toekomstig beheer en onderhoud te verzorgen.

 

 

 

 

 

You may also like...

%d bloggers liken dit: