Weg tussen N279 en bedrijventerreinen in Veghel-West moet duurzaam worden

MEIERIJSTAD – Het besluit over de nieuwe verbindingsweg tussen de N279 en de bedrijventerreinen in Veghel-West wordt in het najaar van 2019 genomen. De nieuwe verbindingsweg is intussen door het gemeentebestuur van Meierijstad aangemerkt als proefproject ‘Duurzaamheid’.

 

Concreet betekent dit dat er bij de aanleg van de nieuwe weg materialen moeten worden hergebruik en dat de aanleg op zijn minst CO2-neutraal moet gebeuren. Ook moet de weg worden ingepast in de omgeving waarbij de leefbaarheid centraal moet staan.

“Het komt niet vaak voor dat we een compleet nieuwe weg aanleggen. Dit project is daarom een uitgelezen kans om ervaring op te doen met ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Die ervaring kan vervolgens inspirerend werken voor vele andere projecten in de gemeente én daarbuiten”, licht wethouder Harry van Rooijen van Infrastructuur en duurzaamheid toe.

Onderzoek meerdere tracés
In de aanbesteding zullen duurzaamheidsdoelstellingen volgens het gemeentebestuur een belangrijke rol spelen. Hoe de beoogde weg precies zal gaan lopen, is nog niet bekend. Een tracé parallel aan het kanaal richting Doornhoek, Foodpark en Dubbelen is volgens de gemeente een realistische optie, maar er worden ook alternatieven onderzocht.

Op verschillende momenten is er nog ruimte voor inspraak en het indienen van zienswijzen. Naar verwachting zullen college en raad in het najaar van 2019 een besluit nemen over de weg.

You may also like...

%d bloggers liken dit: