Nog even geduld met carpoolplaats Sint-Oedenrode

Sint-oedenrode – Automobilisten die gebruik willen maken van de carpoolplaats langs de Noordelijke Randweg (op de hoek met de Postdijk) in Sint-Oedenrode moeten nog tot eind juli geduld hebben. Medio maart 2018 zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de carpoolplaats al gestart. Daarbij is, vrij snel na aanvang, asbestverdacht materiaal aangetroffen. Het werk ligt sindsdien stil. Binnenkort wordt de locatie gesaneerd en kunnen de werkzaamheden hervat worden.

Na het moment van ontdekking is het werk direct stilgelegd en is de toegang tot de bouwplaats geblokkeerd. Uit het oogpunt van gezondheid van mens en dier en zorg voor het milieu, staat zorgvuldig handelen in zo’n geval voorop voor de gemeente Meierijstad. De gemeente heeft een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om onderzoek te doen naar de aard en de omvang van de verontreiniging. Uit de resultaten van dat onderzoek blijkt ongeveer 20 m3 met asbest verontreinigde grond aanwezig.

Eind mei herstart

Saneringswerkzaamheden Inmiddels is opdracht verstrekt voor de sanering van de verontreinigde locatie. Na goedkeuring door het bevoegde gezag over de aanpak kunnen de daadwerkelijke saneringswerkzaamheden starten. De verontreinigde grond wordt afgegraven en afgevoerd naar eren verwerkingslocatie. Ervan uitgaande dat het terrein vervolgens schoon wordt verklaard, worden de civieltechnische werkzaamheden eind mei weer opgepakt. Naar verwachting is het werk vóór de bouwvakantie, die 23 juli 2018 begint, gereed.

 

 

 

 

 

You may also like...

%d bloggers liken dit: