Extra geld voor inrichten ruimte rond oude Don Boscoschool in Veghel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad stellen extra geld beschikbaar voor de inrichting van het gebied rondom de voormalige Don Boscoschool aan de Beatrixsingel in Veghel. Hoe hoog dit bedrag is, is nog niet duidelijk. Maar het gaat om een deel van de opbrengst uit de verkoop van de school.

De Don Boscoschool in Veghel, die sinds 2012 leegstaat, is al verkocht aan woningbouwvereniging Area. Zij gaan er appartementen van maken. De ruimte om de school is voor een deel verkocht aan Area. Dit om er een gemeenschappelijke tuin voor de toekomstige bewoners van te maken.

Voor een deel van het gebied om de school blijft de gemeente echter verantwoordelijk. Dit zowel voor de inrichting als voor het beheer en onderhoud.

Extra parkeervakken
Wanneer de verbouwing klaar is, gaat de gemeente ermee aan de slag. Er komen extra parkeervakken en een nieuwe speelvoorziening. Slechte bomen worden gerooid en voetpaden en openbaar groen worden aangelegd. Wethouder van Rooijen: “Even leek het er op dat de Amerikaanse eiken moesten verdwijnen; maar in goed overleg met Area hebben zij hun verbouwingsplan zodanig aangepast dat deze prachtige en beeldbepalende bomen behouden kunnen blijven.”

Bewoners hebben kunnen meepraten over de herinrichting. Zo is er bijvoorbeeld gesproken over hoe de parkeerdruk bij samenkomsten in de moskee beter kan worden opgevangen. De uitwerking van het ontwerp wordt gemaakt in een werkgroep van omwonenden, toekomstige bewoners, Area, moskee en gemeente.

You may also like...

%d bloggers liken dit: