Zes sociale huurhuizen in Evertsenstraat Veghel

VEGHEL – Als het aan het college van Meierijstad ligt, kunnen er zes sociale huurwoningen gebouwd worden aan de Evertsenstraat in Veghel. De gemeenteraad krijgt daarvoor binnenkort een voorstel.

Om te kunnen voorzien in de groeiende vraag naar sociale huurwoningen in de voormalige gemeente Veghel hebben gemeente en Area in 2016 gezocht naar locaties waar versneld gebouwd kan worden. Daarbij kwamen plekken in de kern Veghel in beeld, en twee gemeentelijke vastgoedobjecten die herontwikkeld kunnen worden.

De huizen komen op de plek waar basisschool “Het Anker” stond. Op de locatie rust nu nog een ‘maatschappelijke bestemming”; voor het plan is een wijziging naar de bestemming ‘Wonen’ nodig. Wethouder van den Bogaard: “Dit is een mooi voorbeeld van een inbreidingsplan in de kern Veghel. Door de nieuwbouw verder van de Aa af te bouwen en een kleiner oppervlak te bebouwen, creëren we een gebied met een mooie ruimtelijke kwaliteit”.

You may also like...

%d bloggers liken dit: