Weinig voortijdig schoolverlaters in regio Meierijstad

Meierijstad staat in regio top 3 van Nederland met het laagste percentage voortijdig schoolverlaters Gemeente Meierijstad vindt passend onderwijs voor iedereen belangrijk. De gemeente streeft ernaar het aantal vroegtijdige schoolverlaters zo laag mogelijk te houden en zoveel mogelijk jongeren een diploma naar vermogen te laten behalen. Verzuim is een belangrijk signaal voor mogelijke vroegtijdige uitval. Daarom bestrijdt zij, samen met het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO), schoolverzuim om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

Professionele aanpak loont. Dat doet de gemeente door leerplichtambtenaren in te zetten. En hun professionele aanpak, van naleving van de Leerplichtwet en voortijdig schoolverlaten, loont. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het RBL. Door een  extra tijdsinvestering in de voortijdig schoolverlaters is het aantal gedaald naar 1,2%. Hiermee is Meierijstad de 3e regio in Nederland met het laagste percentage voortijdig schoolverlaters!

Keuze

Wethouder Coby van der Pas: “Na de fusie stonden we voor de keuze om het zelf te doen of via een regionaal bureau. Vanwege de kennis van de doelgroep en de regionale samenwerking van het RBL met het onderwijs , kozen we om bij hen aan te sluiten. En dat was een goede keus! Het RBL behaalt goede resultaten. Naast de daling in het aantal voortijdig schoolverlaters is het aantal thuiszitters gedaald van 67 naar 56. En we streven ernaar om verzuim nóg verder terug te dringen”.

Samenwerking

De kracht van een goede aanpak zit in samenwerking Verder is er het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in het in beeld krijgen van jongeren van 16-23 jaar in een kwetsbare positie. Deze jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en entree-onderwijs kunnen soms net dat extra steuntje in de rug gebruiken om een goede stap te zetten richting de arbeidsmarkt. Het RBL heeft samen met scholen en gemeentelijke sociale diensten het afgelopen jaar veel tijd besteed aan het in kaart brengen van deze groep jongeren. Dat heeft geholpen om de mogelijkheden van de jongeren op de  arbeidsmarkt beter te benutten. Dat zorgt ervoor dat elke  kwetsbare jongere een goede plek in de samenleving krijgt.

 

 

 

 

 

 

You may also like...

%d bloggers liken dit: