Meierijstad wil 68 statushouders huisvesten

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad wil dit jaar 68 statushouders huisvesten, inclusief acht uit 2017.

Statushouders, zijn vluchtelingen die in Nederland mogen blijven wonen. Ze worden aan gemeenten toegewezen door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. In 2017 waren er minder statushouders te huisvesten dan vooraf werd voorzien. Voor gemeente Meierijstad betekent het dat er 8 statushouders te weinig zijn toegewezen.

Als het aan de gemeente Meierijstad ligt wordt in 2018 de taakstelling huisvesten statushouders wel gehaald. Op dit moment moet de gemeente nog 68 statushouders huisvesten, inclusief het aantal van 8 statushouders uit 2017. Ook nu is het behalen van dit aantal afhankelijk van het feit of er voldoende statushouders door het COA aan de gemeente worden toegewezen.

You may also like...

%d bloggers liken dit: