Meierijstad strenger voor bouwplannen bij geitenhouderijen

MEIERIJSTAD – Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad gaat bouwplannen in de buurt van geitenhouderijen strenger beoordelen. Geitenhouderijen mogen niet verder uitbreiden en de gemeente zal extra terughoudend zijn met bouwplannen voor kwetsbare groepen waaronder ouderen en kinderen in de buurt van die bedrijven. Voor bouwplannen zoals in Olland legt Meierijstad het risico bij de bouwer.

Dat wil niet zeggen dat er in een straal van twee kilometer rondom geitenhouderijen niet meer gebouwd kan worden. Er bestaan namelijk geen harde voorwaarden voor de toetsing van die bouwplannen. “Locatie, omgeving, het soort bedrijf en het soort ontwikkeling zijn telkens anders en vragen om maatwerk. Het gezondheidsbelang wordt daarbij afgezet tegen bijvoorbeeld volkshuisvestelijke, sociale, economische en financiële belangen”, aldus burgemeester en wethouders.

In Meierijstad waren al enkele plannen voor bebouwing in de buurt van geitenhouderijen “on hold” gezet. In Meierijstad vallen de noordwestzijde van de gemeente (Schijndel en Olland ) en de oostzijde ((Mariaheide) binnen de risicozone van 2 km.

Olland

Een concreet voorbeeld hiervan is de woningbouw aan de Pastoor Smitsstraat in Olland. Of een ontwikkeling doorgang kan vinden is natuurlijk ook afhankelijk van wat de initiatiefnemer wil. Daarom gaat de gemeente elke initiatiefnemer of koper van een kavel, actief informeren. Wethouder van den Bogaard: “Dat doen we om de initiatiefnemer heel bewust te laten zijn van de risico’s van de stap die zij zetten. Bij een positief besluit over een principeverzoek, een bestemmingsplanwijziging of een vergunning mag de initiatiefnemer ervan uitgaan dat het college een zeer zorgvuldig afgewogen besluit heeft genomen. Maar op dit moment, met de onzekerheden voor de volksgezondheid, blijft er (ook bij een positief besluit) altijd enig risico waarvoor het college geen verantwoordelijkheid kan nemen. Daarvan moet de initiatiefnemer zich héél bewust zijn”.

Bouwstop

In juli 2017 heeft de provincie Noord-Brabant een bouwstop voor geitenhouderijen ingevoerd. Aanleiding waren de resultaten van het Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO-2) onderzoek. Daarin is gebleken dat zich in een straal van circa 2 km rond geitenbedrijven een verhoogd aantal gevallen van longontsteking voordoet. De gemeente Meierijstad heeft daarop besloten alle (woningbouw)plannen binnen dat gebied voorlopig ‘on hold’ te zetten. Dat betekende dat het College een van haar eigen ambities doorkruiste; er moeten woningen gebouwd kunnen worden in elke kern.

Uit de vervolgonderzoeken door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) moet blijken wat de oorzaak is van het verhoogde risico. En ook welke maatregelen mogelijk zijn bij geitenhouderijen. Op dit moment is niet te zeggen wanneer de resultaten van die onderzoeken bekend zullen zijn.

You may also like...

%d bloggers liken dit: