Meierijstad optimistisch over bouw sociale huurwoningen

MEIERIJSTAD – Burgemeester en wethouders van Meierijstad denken dat er de komende jaren genoeg plekken in de gemeente zijn om sociale huurhuizen te bouwen. Het college heeft een shortlist gemaakt met plekken waar sociale huurhuizen zouden kunnen woorden gebouwd. De lijst wordt voorlopig geheim gehouden om kapers op de kust niet wijzer te maken.

Het enige dat de gemeente nu wil prijsgeven is dat de locaties van de shortlist  voldoende mogelijkheden geven om te kunnen voorzien aan de behoefte aan sociale huurwoningen voor de komende jaren. “Ook voor de eerder door de corporaties aan het gemeentebestuur aangeboden ‘cheque’ met het aanbod om 100 (tijdelijke) woningen versneld te realiseren, is ruimte beschikbaar. Mochten locaties afvallen, zijn er voldoende locaties beschikbaar om dit op te vangen”, aldus burgemeester en wethouders.

Op 21 maart  tijdens het bestuurlijk overleg tussen de gemeente en de bestuurders van de corporaties is de zogenaamde shortlist sociale huurwoningen door het Aanjaagteam gepresenteerd. Het Aanjaagteam is een samenwerking tussen de gemeente Meierijstad en de in Meierijstad werkzame woningbouwcorporaties: Area, BrabantWonen en Woonmeij.

De shortlist heeft tot doel de locaties die op de lijst zijn opgenomen tot nader order te reserveren voor sociale huurwoningen. Omdat niet alle locaties in eigendom zijn van gemeente of corporaties kan de lijst nu nog niet publiek worden gemaakt.

Woningbouwplannen

Op de shortlist staan ruim 60 locaties die in aanmerking komen voor sociale huurwoningen, inclusief locaties waar nu al wordt gebouwd, overeenkomsten voor zijn getekend of waarvan de planvoorbereiding voorheen stroef verliep.

Op verschillende locaties wordt al gebouwd of er zijn overeenkomsten getekend. Zo is de verwachting dat de woningen in het gebied Sluitappel Noord (17 woningen) in Sint-Oedenrode, De Misse (6 woningen in de vorm van vervangende nieuwbouw) in Olland, Huisakkerweg (12 woningen) in Nijnsel, Groen van Prinstererlaan (12 woningen) in Veghel, Jan van Galenstraat (28 woningen) in Veghel en Evertsenstraat (6 woningen) in Veghel in 2019 op worden geleverd. Daarmee komen er op korte termijn 81 sociale huurwoningen beschikbaar.

Locatieplannen

Voor de overige projecten is de volgende stap om een locatieplan op te stellen en de definitieve haalbaarheid te bepalen. Als dat is gegarandeerd, zullen de projecten bekend worden gemaakt. De bestuurders van Area, Brabant Wonen en Woonmeij hopen dat na een positieve uitspraak van het college van B&W de plannen snel kunnen worden uitgevoerd. Ze willen zelf mensen daarvoor vrijmaken en ze hopen dat de gemeente hetzelfde doet.

You may also like...

%d bloggers liken dit: