Cursus ‘Rondom Overlijden’ in Zijtaart

ZIJTAART – Op zes woensdagochtenden van 9.30 tot 11.30 uur in april en mei verzorgt ONS welzijn in samenwerking met KBO Zijtaart informatieve cursus waarin allerlei thema’s rond overlijden, uitvaart en rouwverwerking aan de orde komen. De cursus is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder die hierin geïnteresseerd zijn. De lessen voor minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers worden gegeven in dorpshuis Het Klooster. Deelname kost € 20 en inschrijven kan tot en met 18 maart bij ONS welzijn. Dat kan telefonisch op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur: 088-3742525 of via het e-mailadres thijs.braam@ons-welzijn.nl

Zes thema’s
De eerste bijeenkomst op 4 april heeft als thema “orde op zaken”. Een medewerker van een bank spreekt met de deelnemers over de vraag of je alles hebt geregeld wat je tevoren wilt en kunt regelen. De les behandelt de simpele vraag of er een adressenlijst is, maar laat deelnemers ook nadenken over de vraag of ze voor zichzelf kunnen zorgen, als ze alleen achterblijven. Erfenissen, testament, levenstestament en andere zaken waaraan de notaris te pas komt, komen in de tweede les aan de orde. In de derde les krijgen de deelnemers informatie over allerlei moeilijke begrippen en enkele ethische kwesties die verband houden met de laatste levensfase. Wat betekenen die begrippen, wat zijn de wettelijke regels en hoe gaan verschillende instanties daar mee om? Op de vierde bijeenkomst legt een verpleegkundige uit wat de thuiszorg in de laatste levensfase kan betekenen voor mensen die thuis verzorgd willen of moeten worden. In de vijfde les bespreekt een uitvaartverzorgster verschillende mogelijkheden aan bod om het laatste afscheid op een persoonlijke manier vorm te geven. De zesde en laatste bijeenkomst is op 9 mei gepland en die staat in het teken van afscheid, verlies en rouwverwerking; ook hier weer veel informatie over deze onderwerpen door iemand die daar beroepshalve mee bezig is.

Informatief
De cursus heeft een informatief karakter. Het doel van de lessen is niet om diepgaande discussies te voeren over bijvoorbeeld ethische kwesties. “Het doel van deze cursus is om mensen te informeren over mogelijkheden, over voorzieningen, over regelgeving,” aldus Thijs Braam, die vanuit ONS welzijn de cursus zal leiden. Elke les wordt dan ook verzorgd door iemand die er voor zijn werk dagelijks mee bezig is. “De deelnemers krijgen de informatie dus eigenlijk uit de eerste hand,” besluit Thijs Braam. “De deelnemers kunnen nu alle vragen en onduidelijkheden voorleggen aan een deskundige. Wie meer informatie over de cursus wil kan contact opnemen met ONS welzijn.

You may also like...

%d bloggers liken dit: