Alle tuinen groen met Operatie Steenbreek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad heeft zich samen met gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss en Uden, en Waterschap Aa en Maas recent aangesloten bij de landelijke publiekscampagne van Operatie Steenbreek. Het doel van deze actie is het tegengaan van de verstening in de tuin en bewoners bewust maken van de nadelige gevolgen van deze verstening. Denk hierbij aan de afbreuk van de biodiversiteit en omgaan met effecten van klimaatverandering. Woensdag 7 maart 2018 geven de betrokken wethouders gezamenlijk het startsein voor deze campagne in de regio.

Nu het aantal hevige hoosbuien meer en meer toeneemt, kampen steden en dorpen steeds vaker met wateroverlast. Door de vele verhardingen komen riolen onder druk te staan en lopen straten over. Met allerlei nadelige praktische gevolgen, maar bovenal een flinke kostenpost voor gemeenten en zeker ook voor haar inwoners. Gemeenten zijn zich bewust van de nadelige gevolgen van klimaatverandering en de relatie met verharding. Tal van maatregelen worden dan ook getroffen.

Met de actie Operatie Steenbreek gaan gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden samen met Waterschap Aa en Maas zich richten op eigenaren van particuliere tuinen en bedrijfstuinen. Er ligt een enorme uitdaging als men zich bedenkt dat gemiddeld 40 procent van de stedelijke oppervlakte in bezit is van particulieren. Zeker gezien de trend dat tuinen grotendeels of geheel verhard zijn. Wanneer inwoners inzien wat de consequenties daarvan zijn en wat de positieve gevolgen zijn van meer groen in de tuin, levert dat voor zowel gemeenten als bewoners een win-winsituatie op.

Tijd voor actie Iedereen kan in eigen tuin aan de slag om tegels te verwijderen en planten erin te zetten. Alle beetjes helpen! Met Operatie Steenbreek gaan we de komende jaren laten zien dat er tal van mogelijkheden zijn voor een groene tuin. Ook die weinig onderhoud vergen.

De acties in het kader van Operatie Steenbreek zijn er dus op gericht om het bewustzijn te vergroten en bewoners te ondersteunen bij de vergroening van hun tuin. Er komen volop mogelijkheden om samen met buurtgenoten aan de slag te gaan want vele handen maken licht werk. De plannen voor specifieke acties worden momenteel uitgewerkt en bekend gemaakt via de gemeentelijke publicaties over Operatie Steenbreek. Voordelen van een groene tuin:

 Kan veel doen voor je gezondheid

 Zorgt voor minder omgevingsgeluid

 Brengt de natuur dichterbij

 Biedt leven aan meer soorten dieren

 Zorgt voor verkoeling en betere luchtkwaliteit

 Vermindert wateroverlast en waterschade

 Vermindert energielasten

 Verhoogt de waarde van de woning

In Nederland nemen al zo’n 70 gemeenten deel aan de landelijke campagne van Operatie Steenbreek.

 

 

 

 

 

You may also like...

%d bloggers liken dit: