Zeven kindcentra krijgen verkeerscertificaat

MEIERIJSTAD – Zeven kindercentra in Meierijstad krijgen 21 februari het verkeerscertificaat ‘Groen Licht’ uit handen van wethouder Harry van Rooijen. Zij ontvangen dit certificaat omdat ze op meerdere manieren hebben laten zien dat zij zich structureel inzetten voor verkeersonderwijs en verkeersveiligheid van jonge kinderen en daar ook de ouders bij betrekken.

Dit jaar gaat het om de kinderopvangcentra De Plu de Kikker en de Zonnestraal in Schijndel; De Plu de Vlinder in Zijtaart en Villa Vrolijk in Veghel. Bij de peuterspeelzalen worden SPV Nijntje Pluis en Timpe Tampe, beiden in Veghel, beloond.

Kinderdagverblijf HaGu ’t Leeuwtje in Veghel spant de kroon. Zij hebben vanuit het eerder verworven certificaat nu het excellent-label verdiend. Dit wordt straks zichtbaar gemaakt door een plaquette op de gevel van het pand.

De gemeente Meierijstad vindt verkeersveiligheid voor alle inwoners en dus ook voor de jongste kinderen van groot belang. Jonge kinderen van 0-4 jaar pikken ongemerkt veel op over verkeersregels en gedrag in het verkeer. Of het nu in de wandelwagen, op de fiets of in de auto is, vanaf het moment dat ouder en kind samen buiten zijn, zijn ze automatisch ook verkeersdeelnemer. Het is volgens de gemeente daarom zinvol om al met jonge kinderen én ouders aan de slag te gaan rondom het thema verkeer.

You may also like...

%d bloggers liken dit: