Wijkgebouw Bloemenbuurt: centenkwestie of maatschappelijke kwestie?

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHIJNDEL – Wat weegt zwaarder bij de beslissing over een nieuw wijkgebouw in de Bloemenwijk in Schijndel? Wordt het het maatschappelijk belang van één gebouw voor meerdere organisaties, zoals iedereen in de buurt wil. Of wordt het een pure financiële afweging waarbij ook gekeken wordt naar goed gebruik van vastgoed. Dat bleek dinsdag tijdens een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad van Meierijstad.

De bewoners van de Bloemenwijk in Schijndel zijn niet veel opgeschoten met die vergadering.  Een koor aan deskundigen schetste de gang van zaken, maar het enige concrete wat de aanwezige bewoners hoorden was dat er 17 april een voorstel komt en dat de gemeenteraad 31 mei een beslissing kan nemen. En ze kregen de toezegging dat het aantal vierkante meters nog bespreekbaar is.

De bewoners en enkele organisaties mochten vorig jaar samen een advies geven voor een nieuw gebouw. Ze kozen voor één nieuw gebouw op de plek van de voormalige school de Vossenberg. Procesbegeleider Mulkens vertelde dat de besprekingen aanvankelijk moeizaam verliepen omdat er onderling wantrouwen was tussen de mensen van de wijk die de Vossenberg gebruiken, de gebruikers van de Kajuit en Woonservice, dat het Gasthuis gebruikt. Pas in de eindfase vonden alle partijen elkaar en kozen ze voor één nieuw gebouw op de locatie Vossenberg. Ondanks de broze samenwerking was er honderd procent draagvlak voor de Vossenberg.

Vervolgens wogen ambtenaren diverse opties. Ze wogen het maatschappelijk belang, het belang van goed gebruik van vastgoed en de financiële mogelijkheden. Op basis daarvan vond het college van burgemeester en wethouders  dat verbouw van de Kajuit en een veel kleiner gebouw op de locatie Vossenberg de beste optie was.

Van grote invloed was de nieuwe inbreng van woningcorporatie Woonmij. Volgens mevrouw Smeekens van Woonmij ziet haar corporatie wel iets in nieuwbouw op de locatie Vossenberg in combinatie met woningen voor ouderen. Op de plaats van de Kajuit zouden dan ook woningen voor ouderen gebouwd kunnen worden. “Een nieuw wijkgebouw op de plek van de Vossenberg is voor ons financieel niet zo aantrekkelijk, maar het maatschappelijk belang van een wijkgebouw op die plaats is belangrijker”, aldus Smeekens.

Vanuit de wijk waren er diverse insprekers. Hun mening was unaniem. Zij vinden het teleurstellend dat zij eerst via burgerparticipatie mee mochten denken en dat later toch en ander plan werd bedacht. Een kleiner wijkgebouw vinden zij niet acceptabel.

Het college van burgemeester en wethouders gaat nu de zaak uitwerken.

You may also like...

%d bloggers liken dit: