Vliegbasis Eindhoven wil met omwonenden praten over geluidshinder

MEIERIJSTAD – De luchtverkeersleiding van de vliegbasis Eindhoven houdt in maart een masterclass voor omwonenden van de vliegbasis. Samen met die omwonenden wil vliegbasis Eindhoven onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om geluidshinder te beperken.

In de 3-daagse masterclass gaan deelnemers samen met een luchtverkeersleider, piloot en social designer aan de slag om ideeën te bedenken die geluidhinder kunnen beperken.

“Vliegroutes worden doorgaans ‘top-down’ ontworpen, als op- en afritten tussen de snelwegen in de lucht en het vliegveld. De ligging van die routes bepaalt voor een groot deel de ervaren geluidshinder op de grond”, aldus majoor Marcel de Pee.

Tijdens gesprekken met omwonenden over dit onderwerp worden regelmatig vragen gesteld als : waarom maken jullie die bocht boven een woonwijk, en niet gewoon een paar honderd meter verderop over dat bos?’

De Pee:  “Vaak is daar een goede reden voor, want de luchtvaart is, zowel vanuit luchtvaartveiligheid maar ook vanuit milieuregelgeving, aan een heleboel regels gebonden. Maar dat is niet altijd zo. Ook binnen al die complexe regels is er ruimte om het beter te doen. Daaruit is in de werkgroep Innovatie het idee ontstaan om die routes eens ‘bottom-up’ te bekijken. Samen met alle betrokkenen: de omwonenden, de luchtverkeersleiding, piloten en geluidsspecialisten. Als daaruit blijkt dat we inderdaad een bocht over dat bos kunnen vliegen, dan gaan we dat gewoon doen.”

Wie mee wil praten kan zich aanmelen via: www.defensie.nl/masterclassluchtmacht

You may also like...

%d bloggers liken dit: