Verduurzaming woningen Meierijstad doorslaand succes

MEIERIJSTAD – Woningeigenaren waren er als de kippen bij toen de subsidieregeling voor verduurzaming van woningen in Meierijstad in het leven werd geroepen. Sinds 1 januari hebben meer dan 100 huishoudens gebruik gemaakt van de regeling; die is bedoeld om inwoners te stimuleren hun energieverbruik te beperken of zelf schone energie op te wekken. Daarmee is de subsidiepot voor 2018 opgesoupeerd.

Boven verwachting
Het is een eerste stap om inwoners over de drempel te helpen om zelf maatregelen te treffen. “We hadden wel signalen dat er veel animo was, maar dat zóveel mensen concreet aan de slag gingen, is echt boven verwachting. Natuurlijk zijn er nu ook inwoners die teleurgesteld worden, omdat aanvragen voor 2018 niet meer mogelijk zijn; dat is de keerzijde van dit succes. Maar wat overheerst bij het college is de overtuiging dat er lokaal een ontwikkeling op gang is gebracht die bijdraagt aan de vermindering van de CO2-uitstoot.”, aldus wethouder van Rooijen. Vanaf 1 januari 2019 is er weer een nieuwe mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen.

Aanvragen
Zo’n 75% van de subsidie is besteed aan maatregelen voor energieopwekking zoals zonnepanelen en warmtepompen; de rest betrof aanvragen voor energiebezuiniging met spouwmuur-, dak-, glas- of vloerisolatie. Een analyse van de aanvragen laat zien dat er sprake is van een goede spreiding; aanvragen komen uit vrijwel alle kernen van Meierijstad. Ook het soort woningen is divers: van tussenwoning tot 2-onder-1-kap tot vrijstaand; van vooroorlogs tot recent gebouwd. Dat illustreert dat in elke woning wel wat te winnen is.

Impuls voor klimaat én economie
Met een injectie van € 50.000,- is lokaal een investering van meer dan € 500.000,- op gang gebracht. Van Rooijen: “”We hebben de lokale economie een flinke boost gegeven; dat is een
mooie bijvangst. Maar primair gaat het natuurlijk om de CO2-uitstoot omlaag te brengen, zodat Meierijstad in 2050 energieneutraal is. Dit is nog maar het begin. In het regeerakkoord is jaarlijks 4 miljard euro beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsplannen, mede op regionaal niveau. Dat is nog niet uitgewerkt maar ik verwacht dat we daar als Meierijstad ook zeker uit kunnen putten om een extra impuls te geven aan regelingen, zoals deze.”

You may also like...

%d bloggers liken dit: