Veiligheid: Meierijstad trekt touwtjes strakker aan

MEIERIJSTAD – Burgemeester en wethouders van Meierijstad willen de touwtjes strakker aantrekken als het gaat om veiligheid. Er zal vaker worden gecontroleerd en er wordt strenger opgetreden tegen wie de regels overtreedt. Veiligheid is topprioriteit.

Dat zal op allerlei terreinen zijn. Bij de verlening van bouwvergunningen zal nog strenger worden gekeken naar de veiligheid van de constructie van een bouwwerk.

“Ook gaat er meer aandacht naar het beoordelen van de brandveiligheid van gebouwen als er veel mensen gedurende een langere periode samenkomen, zoals scholen”, aldus het college.

Daarnaast zal er nadrukkelijker gekeken worden naar de kans op calamiteiten bij bedrijven, denk bijvoorbeeld aan het werken met gevaarlijke stoffen. “Waar het gaat over de Algemene Plaatselijke Verordening en bijzondere wetten gaat de aandacht vooral naar bijvoorbeeld jeugdoverlast.

De complexere zaken zoals ondermijning of de controle op de huisvesting van arbeidsmigranten worden in alle controles meegenomen. Het komende jaar vinden er ook controles plaats in samenwerking met de omgevingsdienst, brandweer en politie”, aldus B&W van Meierijstad.

You may also like...

%d bloggers liken dit: