Tijd om plannen te maken voor voormalige vuilstort Vlagheide

 

 

 

 

 

MEIERIJSTAD – De afdichting van de voormalige vuilstort Vlagheide is bijna afgerond. Nu kan er nagedacht worden over de toekomstige inrichting van deze bijzondere locatie in het hart van Meierijstad. De gemeente gaat dit samen met de vereniging Vlagheide, dorpsraad, natuurwerkgroep en andere betrokken partijen doen.

Wethouder Coby van der Pas: “De Vereniging Vlagheide heeft, samen met adviseurs over landschap en milieu, vorig jaar al veel werk verzet. Zij hebben een plan gemaakt, waarin op hoofdlijnen staat wat de mogelijkheden zijn. Daarbij hebben zij gekeken naar de kansen op het gebied van natuur en landschap, recreatie, onderwijs en educatie, energie en biologische landbouw”.

Het college van burgemeester en wethouders legt de prioriteit bij recreatieve inpassing en natuur en landschap. Mogelijke energiewinning moet hieraan voldoen. “Door nu, samen met de betrokken partijen verder na te denken over de inrichting en de kansen te benutten, ligt er straks een ontwerp dat aansluit op de wensen en een gebied dat van enorme meerwaarde is voor Meierijstad”, aldus Van der Pas.

Het gebied is een onderdeel van het Masterplan Vlagheide 2008-2028; een plan dat ruimte geeft aan (groene) recreatieve ontwikkelingen, met een meerwaarde voor het gebied. Hier wordt rekening mee gehouden bij de invulling van de berg.

De berg is nu nog in eigendom van Stadsgewest. Als alles volgens planning verloopt, wordt de berg eind dit jaar overgedragen aan de gemeente.

You may also like...

%d bloggers liken dit: