Snelfietsroute Veghel-Uden op zijn vroegst in 2021

VEGHEL – De noordelijke variant langs het Duits Lijntje naar bedrijventerrein De Dubbelen geniet de voorkeur van burgemeester en wethouders van Meierijstad én van de meeste belanghebbende organisaties. Op 8 maart besluit de gemeenteraad over het voorstel voor deze variant. De snelfietsroute is echter een gezamenlijke opgave van de provincie én de gemeenten Meierijstad en Uden. Als de gemeenteraad van Meierijstad het voorstel voor de noordelijke route van burgemeester en wethouders op 8 maart overneemt en krediet beschikbaar stelt is realisatie een grote stap dichterbij en ligt het in de planning dat de snelfietsroute in 2021 klaar is voor gebruik.  “Om voor de provinciale subsidie in aanmerking te komen, moeten we een overeenkomst met z’n drieën sluiten; dus alle reden om letterlijk de snelheid erin te houden. Dat geldt ook voor onze collega’s in Uden”, aldus wethouder Van Rooijen. Na ondertekening wordt het schetsontwerp uitgewerkt en daar worden direct betrokkenen en aanwonenden actief bij betrokken.

Meerwaarde                                                                                                                                                                                De noordelijke snelfietsroute is van grote meerwaarde voor inwoners, werknemers/bedrijven en bezoekers van Meierijstad. Het levert een belangrijke bijdrage aan het waarmaken van de ambities voor duurzaamheid, gezondheid, bereikbaarheid veiligheid, recreatie en toerisme, natuur en ecologie en het versterken van cultuurhistorisch erfgoed.

Wat is een snelfietsroute?                                                                                                                                                    Een snelfietsroute is een hoogwaardige fietsverbinding. Zo’n route is bedoeld voor grote aantallen fietsers met snelheidsverschillen; De routes zijn gericht op langere afstanden en vormen een verbinding tussen verschillende dorpskernen en/of economische toplocaties. Het moet een snelle, directe, comfortabele én veilige route zijn, waardoor de reistijd wordt verkort. Daarom worden er extra eisen aan de snelfietspaden gesteld; denk aan breedte en voorrangsregelingen. Dán is de fiets een aantrekkelijk alternatief voor auto en openbaar vervoer.

Noordelijk tracé                                                                                                                                                                  De afgelopen maanden heeft de gemeente intensief overleg gevoerd met belanghebbende organisaties. Daarmee is gekeken naar 2 mogelijke tracés voor de route tussen Uden en Veghel; zuidelijk door Mariaheide en noordelijk langs het Duits lijntje. Op vrijwel alle criteria kwam de noordelijke variant als meest gunstig traject uit de bus. De verkeersveiligheid op het bedrijventerrein De Dubbelen voor fietsers en kruisende (vracht)voertuigen heeft extra aandacht gekregen. In het plan wordt de bestaande Gazellebrug voor fietsers over de Zuid-Willemsvaart ’n stuk verplaatst. Daarmee kan de beste route op het bedrijventerrein gemaakt worden. De snelfietsroute haakt goed aan op de fietsverbindingen richting Schijndel/Den-Bosch en Sint-Oedenrode

Duits Lijntje Verbindt                                                                                                                                                              Al in 2016 is door de gemeenten in deze regio de visie “Het Duits Lijntje verbindt” vastgesteld. Daarmee is erkend dat deze voormalige spoorlijn met grote cultuur-historische waarde een sterke verbindende kracht in zich heeft. De gemeente wil nu onderzoeken welke extra kansen het tracé langs het Duits Lijntje biedt, zogenaamde meekoppel-kansen. Daarbij wordt gedacht aan uitbreiding van de ecologische verbindingszone en een verbetering van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden langs de oude spoorlijn.

Brabants Snelfietsroutenetwerk                                                                                                                              Provincie Noord-Brabant wil samen met gemeenten en regio’s een netwerk aanleggen van 5 nieuwe snelfietsroutes, onder andere de route Veghel-Uden. De provincie betaalt een aanzienlijk deel van de totale aanlegkosten. “Mede daarom is nu hét unieke moment voor Uden en Veghel om tot realisatie te komen, waar we nog decennia lang plezier én profijt van zullen hebben. Meer gebruik van de fiets past helemaal in onze ambities om duurzaamheid, bereikbaarheid én gezondheid van onze inwoners te bevorderen” aldus wethouder Van Rooijen.

 

You may also like...

%d bloggers liken dit: