Seniorengroep Veghel verzorgt lezing over industrieel erfgoed

VEGHEL – De Seniorengroep Veghel houdt 20 maart opnieuw een bijeenkomst. Dan verzorgt de SIEMei (Stichting Industrieel Erfgoed Meierij) een lezin.  De stichting zet zich in voor het behoud van het industrieel erfgoed in Meierijstad.

De Seniorengroep Veghel bestaat sinds  2009 en is opgericht door emeritus ds. Henk Veltkamp, destijds predikant in Veghel. Met enkele protestantse gemeenteleden begon hij dit seniorenconvent om zo de onderlinge band tussen de oudere gemeenteleden te versterken.

De groep komt eens in de twee maanden op een dinsdagmiddag bijeen in ’de Schakel’, een ontmoetingsruimte bij het protestants kerkje aan de Hoofdstraat te Veghel.

In de loop der jaren zijn deze middagen regelmatig bezocht door oudere parochianen, protestant en rooms-katholiek en  door inwoners uit de regio die niet (meer) aan een kerk verbonden zijn.

Seniorengroep Veghel verzorgt  presentaties van uiteenlopende aard, zoals  lezingen over de groenvoorziening in Meijerijstad, de schaapskudde in Schijndel.

SIEMei is uitgenodigd omdat er veel ontwikkelingen zijn in Meierijstad op het gebied van herontwikkeling van industrieel erfgoed. Het meest in het oog springende is de ontwikkeling van de Noordkade na de sluiting van de CHV-fabrieken.

You may also like...

%d bloggers liken dit: