Populierlaan in Veghel in 2019 op de schop

 

 

 

 

 

 

 

VEGHEL – Wat het college van Meierijstad betreft gaan de fietspaden langs Populierlaan en Frans Halsstraat in Veghel binnenkort op de schop. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan éen van de prioriteiten uit het fietsplan Veghel dat in 2012 vastgesteld werd. Doel is verbreding van de fietspaden zodat fietsverkeer in twee richtingen over dat gehele traject mogelijk wordt. Op dit moment zijn de fietspaden langs de Populierlaan en de Frans Halsstraat niet overal hetzelfde. Op sommige delen (bijv. tussen Langedonk en Gazellepad) zijn de fietspaden in twee richtingen berijdbaar; op andere stukken is maar een rijrichting toegestaan. Ook de breedte van de paden en de oversteekrichtingen op de rotondes zijn verschillend. Door die verschillen wordt op fietspaden tegen het verkeer in gefietst; daarvoor ontbreekt de ruimte én het is niet toegestaan.  Uit het oogpunt van verkeersveiligheid wil het college een eenduidige infrastructuur voor fietsers op deze wegen. Zowel voor fietsers als voor automobilisten is er dan duidelijkheid. Eerder werd de Bundersweg in Veghel op eenzelfde manier aangepast; de ervaringen aldaar zijn positief.

Fietsen: duurzaam                                                                                                                                                                De gemeente ziet fietsen als een belangrijk onderdeel van duurzaamheidsbeleid. De Populierlaan is onderdeel van het regionale fietsnetwerk. Naar schatting maken op werkdagen zo’n 1500 fietsers gebruik van de fietspaden en steken er 3.500 fietsers over. Een grote groep fietsers heeft dus baat bij een verhoging van comfort en veiligheid. Dat worden er naar verwachting nog meer als in Veghel de Noordelijke snelfietsroute langs het Duits Lijntje wordt gerealiseerd; het regionale fietsnetwerk sluit daar dan op aan. Ook de provincie is er veel aan gelegen dat het gebruik van de fiets gestimuleerd wordt. Daarom stelt ze subsidie beschikbaar als tegelverharding op fietspaden Populierlaan en Frans Halsstraat vervangen wordt door comfortabeler asfalt.

De gemeenteraad neemt op 29 maart een besluit over het voorstel van het Collegel. Bij een akkoord kunnen de aanpassingen in de eerste helft van 2019 uitgevoerd worden. Het ontwerp zal in samenspraak met wijkraden en bewoners gemaakt worden.

 

You may also like...

%d bloggers liken dit: