Onderzoek naar verbinding Aa-broeken naar Veghel

 

 

 

 

 

 

 

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad gaat onderzoeken of er een aantrekkelijke, recreatieve verbindingsroute kan worden gemaakt tussen de Aa-broeken en het centrum van Veghel. Het natuurgebied Aa-broeken ligt tussen de A50 en Veghel op de noordoost-oever van de Aa. Het beslaat ongeveer 60 ha.

Eerder hebben de gemeenten in het Aa-dal tussen Veghel en ’s-Hertogenbosch hun bewoners, ondernemers en recreanten gevraagd naar hun wensen en ideeën voor de toekomst van het beekdal. De mogelijke projecten die daar uitkwamen en die kunnen bijdragen aan het gewenste toekomstbeeld, zijn opgenomen in een kansenkaart.

Het gaat dan om kansen om recreatiemogelijkheden te verbeteren en/of ruimte voor woningbouw, natuur, landbouw of waterberging te creëren. Eén van de projecten die daaruit naar voren kwam, is: ‘Van Aa-broeken naar centrum Veghel’. Hiervoor wordt nu een plan van aanpak opgesteld.

Er wordt, in overleg met betrokkenen, bekeken wat de mogelijkheden zijn op het gebied van recreatievoorzieningen, routes en water- en natuurplannen.

Het Aa-dal tussen Veghel en ‘s-Hertogenbosch is een gebied met waardevolle natuur en landschap. Het beekdal is een aantrekkelijke groenblauwe schakel die de gemeenten langs de Aa verbindt. Om het waardevolle te behouden en waar mogelijk te versterken, hebben deze gemeenten hun krachten gebundeld.

Gemeente Bernheze is op dit moment bezig met de uitwerking van één van de projecten van haar gemeente; de ontwikkeling van recreatieve routes in het Aa-dal. Door met het project ‘Van Aa-broeken naar centrum Veghel’, hierop aan te sluiten, ontstaat een recreatieve verbinding in het Aa-dal die over de gemeentegrenzen heen gaat.

You may also like...

%d bloggers liken dit: