Onderonsje Boerdonk over mantelzorgmakelaar

 

 

 

 

 

 

 

 

BOERDONK –  In Nederland zorgen 4 miljoen mensen elke dag voor een chronisch zieke of gehandicapte partner, vader of moeder, kind of een andere naaste. Ze doen dat onbetaald en zijn er gewoonlijk zoetjesaan ingerold. Deze zorg heet mantelzorg. Dat zorgen brengt veel regelwerk met zich mee. Tel daarbij op, dat ook het gezinsleven van de mantelzorger door moet gaan en dat die vaak ook nog een baan heeft die de nodige energie vraagt en je snapt, dat overbelasting steeds op de loer ligt. Mantelzorgers kunnen een beroep doen op de diensten van de Mantelzorgmakelaar. Op maandag 5 maart komt Karin Kanters van 10.00 tot 11.30 uur tijdens het Onderonsje in Den Hazenpot in Boerdonk uitleg geven over het werk van de mantelzorgmakelaar. Zij is zelf mantelzorgmakelaar en weet dus van de hoed en de rand. Het Onderonsje is gratis toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp. Voor de bezoekers is er volop gelegenheid om mee te praten.

Regelwerk uit handen nemen
Mantelzorgmakelaars kennen de weg in zorgland. Zij bieden professionele ondersteuning aan de mantelzorger door regeltaken over te nemen. De mantelzorger wordt zo minder belast. In het Onderonsje zal Karin Kanters uitleggen wat zij zoal tegenkomt in haar dagelijkse praktijk. Zij vraagt bijvoorbeeld hulp en zorg of een persoonsgebonden budget aan voor mensen, die professionele zorg nodig hebben. Of ze zoekt mogelijkheden voor speciaal onderwijs voor kinderen. Ze kan zelfs met een werkgever overleggen of bijvoorbeeld werktijden aangepast kunnen worden en of er andere mogelijkheden zijn om de mantelzorger meer lucht te geven. Tijdens haar uitleg zal Karin Kanters de bezoekers ook informeren over de kosten, waarvoor overigens de meeste zorgverzekeraars een vergoeding geven als mensen aanvullend verzekerd zijn.

 

You may also like...

%d bloggers liken dit: