Meierijstad stemt alleen voor Raadgevend Referendum

 

 

 

MEIERIJSTAD – Op woensdag 21 maart kunnen de (meeste) stemgerechtigde Nederlanders weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Omdat de inwoners van de drie fusiegemeenten Veghel, Sint Oedenrode en Schijndel op 23 november 2016 al naar de stembus gingen voor de gemeenteraadsverkiezing van de nieuwe gemeente Meierijstad, krijgen zij dit jaar hiervoor geen stembiljet in de bus. Toch zijn op 21 maart de stembureaus in Meierijstad gewoon geopend, maar dan om een stem uit te brengen bij het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

Informatie van de Referendumcommissie over de wet waar het referendum over wordt gehouden, is te vinden op www.referendumwiv2017.nl

Om te mogen stemmen moet u:

  • De Nederlandse nationaliteit hebben;
  • 18 jaar of ouder zijn op 21 maart 2018;
  • Op 5 februari 2018 in Meierijstad ingeschreven staan;
  • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Mag u stemmen? Dan krijgt u ongeveer 3 weken voor het referendum uw stempas per post thuis gestuurd.

 

 

You may also like...

%d bloggers liken dit: