Inwoners Meierijstad kunnen meepraten over toekomst

MEIERIJSTAD – Inwoners van Meierijstad kunnen meepraten over de toekomst van hun gemeente. Op 22 februari houdt de gemeente een bijeenkomst waarop iedereen die zich tevoren aanmeldt mee kan denken.

Gemeentebesturen maken voortdurend zogenoemde kadernota’s. Daarin staan de toekomstplannen en daarin staat ook hoeveel geld een gemeente aan die plannen wil uitgeven.

De gemeente Meierijstad staat op het standpunt dat tijden snel veranderen en daarmee ook de inzichten. Daarom kan het volgens de gemeente soms nodig zijn plannen aan te passen.

De gemeenteraad wil graag weten of de plannen zoals die er zijn voor de langere termijn wel de juist zijn. En of er iets mist.

Iedereen die daar over wil meepraten kan zich tot 19 februari aanmelden via griffie@meierijstad.nl

You may also like...

%d bloggers liken dit: