Informatieavond verbindingsweg N279-Veghel Zuidwest

 

 

 

 

 

 

 

MEIERIJSTAD – De gemeente presenteert 5 maart de resultaten van een onderzoek naar een verbindingsweg tussen de N279 en bedrijventerreinen Veghel Zuidwest. Die weg lijkt haalbaar, maar er is nog een flink traject te doorlopen. De informatieavond is in het gemeentehuis in Veghel.

Op 22 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Meierijstad een besluit genomen over het voorkeursalternatief N279 Veghel-Asten. Onderdeel van dat besluit was om een onderzoek te starten naar een nieuwe ontsluitingsweg voor de bedrijventerreinen Veghel-West vanaf de aansluiting bij Keldonk. Politiek is aangegeven dat de voorkeur ligt bij een variant die parallel aan het water richting bedrijventerreinen Doornhoek, Foodpark en Dubbelen loopt.

 De mogelijkheden voor deze weg zijn nu op hoofdlijnen onderzocht binnen het zoekgebied dat de gemeenteraad op 22 juni heeft bepaald. Daarbij is gekeken naar verkeersoplossend vermogen, verkeersveiligheid, ruimtelijke inpassingsmogelijkheden, geluid en lucht, kosten en risico’s. Enerzijds is de conclusie dat het onderzochte tracé een realistische optie is. Maar ook is inmiddels duidelijk dat niet volstaan kan worden met het onderzoeken van dit éne tracé; verplichtingen op het gebied van natuur, grondaankoop en bestemmingsplanprocedures maken het noodzakelijk meerdere tracés te onderzoeken. Alleen op die manier kan op een later moment deze tracékeuze verantwoord worden.

De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden op 5 maart gepresenteerd. Belanghebbenden en belangstellenden kunnen binnenlopen tussen 17.00 uur en 19.30 uur. Er zijn 3 momenten waarop bezoekers een presentatie kunnen bijwonen ((omstreeks 17.15 uur, 18.00 uur of 18.45 uur). Daarnaast zijn er medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden en reacties te verzamelen. De informatie die op deze avond opgehaald wordt, wordt ook gebruikt om een voorstel te maken voor de vervolgstappen. Het College neemt daarover in de tweede helft van maart een besluit.

You may also like...

%d bloggers liken dit: