Subsidie Reddingsbrigade Veghel

Het college van de gemeente Meierijstad stemt in met een structurele subsidie van € 6.333, – aan de Reddingsbrigade Veghel en Uden. Dit betekent een structurele subsidie van € 9.500, – met een verdeelsleutel (1/3 ten laste van de gemeente Uden en 2/3 ten laste van de gemeente Meierijstad). Per 1 januari 2018 stopt het Ministerie van Justitie en Veiligheid met de bekostiging van de instandhouding van de zogeheten Nationale Reddingsvloot. De Veiligheidsregio Brabant-Noord wil deze bekostiging niet overnemen. De Reddingsbrigades Uden en Veghel verzoeken de gemeente Uden en Meierijstad gezamenlijk om de bekostiging van hun reddingsboot op zich te nemen om de boot te kunnen behouden en gebruiken.

 

You may also like...

%d bloggers liken dit: