Opknappen vennen Vresselse bos Nijnsel

Staatsbosbeheer is begonnen het opknappen van het gebied rond vennen in Vressels bos bij Nijnsel. Ook is een raster geplaatst in het centrale deel van het natuurgebied.

Hoofddoel van de werkzaamheden is het herstel van de vennen en het uitbreiden van het leefgebied van bijzondere planten en dieren. Vanaf het voorjaar in april tot aan november zullen jaarlijks runderen binnen het raster gaan grazen, zodat de open verbindingen tussen de vennen in stand worden gehouden. Hierdoor kunnen dieren die afhankelijk zijn van onder meer zonlicht en heide, zich beter verplaatsen, bijvoorbeeld tussen de Hazenputten en de Oude putten. Het landschap wordt hierdoor ook afwisselender en plaatselijk meer open. De heide zal zich uitbreiden.

Begrazing door koeien en heideschapen
Vanaf het voorjaar van 2018 zullen ongeveer 4-6 runderen binnen het raster gaan grazen om het ontstaan van bos tegen te gaan. Plaatselijk zullen wel wat ruigere stukken ontstaan met pijpenstrootje gras, struiken en jonge boompjes, waardoor een geschikt leefgebied ontstaat voor onder meer levendbarende hagedis en diverse amfibieën. De koeien zullen jaarlijks gedurende het groeiseizoen tot uiterlijk november in het gebied grazen. Aanvullend wordt elk jaar met een gescheperde kudde heideschapen ook buiten het raster begraasd om ook daar openheid te creëren en een natuurlijke overgangen van bos naar heide. Het bos buiten het raster blijft bos, uitgezonderd dus de overgangen naar de heide.

Bijzondere planten en dieren
In het Vressels bos komen allerlei zeldzame planten en dieren voor. Rond het ven Hazenputten groeien veenmossen met lavendelheide en kleine veenbes. Het vleesetende ronde en kleine zonnedauw en de klokjesgentiaan zijn hier tevens te vinden. Ook leven er bijzondere libellen zoals de speerwaterjuffer, venwitsnuitlibel en de maanwaterjuffer. Vanaf april vliegt dagvlinder ‘groentje’ hier rond. En in het vroege voorjaar is het ‘klokken’ van de heikikker te horen, wanneer de mannetjes kort blauw kleuren om de vrouwtjes te imponeren. Dodaars en geoorde fuut broeden in de vennen.

You may also like...

%d bloggers liken dit: