Hoe houdt Meierijstad het platteland leefbaar?

MIEIERIJSTAD – Eén van de belangrijkste vragen waar Brabantse gemeentebesturen voor staan is: hoe houden we het platteland leefbaar en hoe zorgen we dat daar geen dingen gebeuren die niemand wil.

De gemeente Meierijstad houdt 20 februari een bijeenkomst bij CHV Noordkade in Veghel. Iedereen die een mening heeft en zich voor 11 februari aanmeldt via vitaalbuitengebied@meierijstad.nl kan die avond zijn of haar mening geven over de inrichting van het buitengebied.

Nu steeds meer boeren stoppen en stallen leeg komen, dreigt het platteland een speelveld van criminelen te worden. Brabantse burgemeesters hebben daar de laatste jaren vaak voor gewaarschuwd. Anderzijds verhardt de strijd tussen boeren en andere plattelandsbewoners, vooral sinds de uitbraak van de Q-koorts. Bovendien loopt het platteland leeg waardoor de leefbaarheid van kleine kernen onder druk komt. Recreatie legt steeds meer druk op de natuur.

Al die zaken vragen om oplossingen en daarom wil de gemeente Meierijstad zoveel mogelijk informatie van betrokken hebben. Eric van den Boogaard is verantwoordelijk voor het project Vitaal Buitengebied. Hij zegt daar onder meer over: “Het is belangrijk dat Meierijstad kwaliteit uitstraalt, ook als het gaat om de ruimtelijke inrichting. Neem het buitengebied: daar zijn én agrarische bedrijvigheid én natuur en landschap én recreatie en toerisme én de inwoners. De kunst is de juiste balans tussen al die functies te vinden en te behouden. Dat betekent bijvoorbeeld dat we goed moeten nadenken over wat we doen met vrijkomende (agrarische) bebouwing. En hoe we teeltondersteunende voorzieningen en zonnepanelenparken op een verantwoorde manier kunnen vervlechten met de bestaande

You may also like...

%d bloggers liken dit: