Groei en kracht van drie gemeenten in nieuwe wapen Meierijstad

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad heeft een nieuw gemeentewapen. Daarin zijn de afbeeldingen van de drie voormalige gemeenten herkenbaar. Het wapen is tot stand gekomen door samenwerking met het Platform Erfgoed Meierijstad. Het wapen werd op advies van de Hoge Raad van Adel via een Koninklijk Besluit toegekend.

Het wapen van Meierijstad is uitgevoerd in de volgende kleuren:  keel (rood), dat symboliseert moed en opoffering; sabel (zwart), dat staat voor kracht en gevaar; goud (geel), dat  staat voor wijsheid en rijkdom; zilver (wit),  staat voor trouw.

Het schuinkruis komt van het familiewapen dat de familie Van Erp(e) als heren van Frisselstein voerden.

De wassenaars van sabel met een gouden achtergrond herinneren de wassenaars aan de familie Van Wassenaer, verwant aan de familie Van Duivenvoorde. Een andere, meer moderne lezing zou kunnen zijn dat de wassenaars (de halve manen) staan voor de groei en kracht die de drie gemeenten, na de fusie nastreven. De burcht met hangtorentjes in keel en op zilver. Deze burcht herinnert aan de oude burcht van de Graven van Rode en kwam voor op een stads- of vrijheidszegel dat tot in.

You may also like...

%d bloggers liken dit: