Bij Jet boekte in de eerste maanden al resultaat

SCHIJNDEL – ‘Bij Jet’ boekte in eerste maanden al resultaat

In de eerste drie maanden van haar bestaan heeft ‘Bij Jet’ al acht mensen aan betaald werk geholpen. Daarnaast vonden met hulp van de Schijndelse stichting twee mensen vrijwilligerswerk en begonnen twee deelnemers een eigen bedrijf. Dat staat in het jaarverslag 2017 van Bij Jet.

In het jaarverslag legt de stichting aan de betrokken deelnemers, ambassadeurs, adviseurs en sociaal aandeelhouders verantwoording af over haar werk. Het bestuur is verrast over de toeloop in Dienstencentrum De Bank aan de Hoofdstraat, waar Bij Jet is gevestigd.

Mede dankzij verwijzingen door onder meer Welzijn De Meierij en Huis & Erf mochten de projectcoördinator en vrijwilligers sinds de oprichting in het najaar van 2017 al 35 mensen welkom heten.Daarvan worden er momenteel nog vijftien begeleid, lieten zes het bij een eenmalig gesprekje en hebben veertien de begeleiding met succes afgerond. Ze vonden werk in loondienst (8), begonnen een eigen bedrijf (2), vonden vrijwilligerswerk (2), stage (1) of gingen in therapie (1).

In het jaarverslag is te lezen dat sociaal aandeelhouders het werk mogelijk maken. Ze gaven voor ongeveer € 17.000 aan donaties en renteloze leningen. Ook is er voor ruim € 10.000 aan materialen en diensten gratis geleverd. Bij Jet krijgt geen subsidie.

De organisatie is optimistisch over het komend jaar. Het doel is om in 2018 honderd dorpsgenoten met maatwerk te begeleiden naar werk of dagbesteding. In de eerste dagen van het nieuwe jaar hebben zich al enkele nieuwe kandidaten gemeld.

You may also like...

%d bloggers liken dit: